Contributie

Dit document bevat de contributie die we vanaf seizoen 2019/2020 hanteren.

Download hier het contributie document:

Opzeggen Lidmaatschap:

De contributie wordt per jaar of in gedeelten betaald. U kunt dit aangeven bij inschrijving of indien gewenst later bij de penningmeester. We hopen natuurlijk dat u jaren en jaren lid blijft van onze mooie vereniging maar mocht u elders gaan sporten en op willen zeggen, houd u er dan rekening mee dat dit voor 31 mei of 31 december moet. Komt de opzegging na deze data dan bent u nog een half jaar contributie verschuldigd.